PALAXA MÊRGA CELO

Dengbêj Ebdurehîmê Mûşî

Palaxa Mêrga Celo dayê li quntara çîyayê Şerefdînê gidî gelo li Zozan e.

Mexelê birê kavir û gidî Hogeçan e.

Hela tu bala xwe bidê ji êvara Xwedê de hokihoka şivan û gidî berxivan e.

Behribehra berx û mîyan e.

Pez didoşe dayîka min a gidî gelo bêrîvan e.

Hela binêrin ji êvara Xwedê de nalîn û kalîna dengê bilûra bilûrvan e.

Li Welatê me Serhedê, li Palaxa Mêrga Celo gidî gelo li Kurdistan e.

* * * * *

Ava kanîya Palaxa Mêrga Celo sar û cemidî ye,

Dayê wekî berf û cemeda welatê me ye.

Dema ku mirov dibê ez jê avekê vexwim,

Mirov nikare tasekê avê li bînekî ca jê wê vexwe.

Ji ber ku sar û cemidîye, tîbûna mirovan dişkîne,

Hênik dike nava dil û hinava,

Mêjûyê mirovan dayê di cemidîne.

* * * * *

Hela tu bala xwe bidê dayê Palaxa Mêrga Celo gidî gelo li çîya ye.

Heyran wele li kêleka zozanê bav û gidî gelo van kala ye.

Gul û sosin û nêrgiz û rîhanê wî li destê qîz û bûkê mala Celo ye.

Xemilandine bejna bûk û zavê, bi bîna gul û sosin û nêrgiz û dayê rîhana ye.

Îsal çend salê min temam bû li welatê xerîb,

Reben ez im dayê wele ew bûye, kul û kedera giran li nava dil û hinava ye.

Comments are closed.